Προσφέρει έκπτωση σε όλους τους χειριστές υπηρεσιακών σκύλων των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων καθώς και για τους ιδιωτικούς σκύλους με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας στο κατάστημα.

Η εν λόγω προσφορά ισχύει για τα κάτωθι σώματα ασφαλείας :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ